درباره ما

درباره ایش تاپ!

درباره تصویر محتوا
در تلاش هستیم فرصت های شغلی شمالغرب را اعلام و بررسی کنیم. توضیحات اجمالی در آینده به تدریج اضافه و سایت آپدیت خواهد شد. جهت ارتباط با ما میتوانید از ایمیل ما و یا فرم ارتباط با ما در ارتباط باشید. از مواردی که به تدریج اضافه خواهد شد میتوان به استخدام های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل البته به تدریج و بررسی شرکت ها، مدیران ، صنایع، مشاغل و ... به مروز زمان اضافه و آپدیت خواهد شد. در تلاش هستیم فرصت های شغلی شمالغرب را اعلام و بررسی کنیم. توضیحات اجمالی در آینده به تدریج اضافه و سایت آپدیت خواهد شد. جهت ارتباط با ما میتوانید از ایمیل ما و یا فرم ارتباط با ما در ارتباط باشید. از مواردی که به تدریج اضافه خواهد شد میتوان به استخدام های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل البته به تدریج و بررسی شرکت ها، مدیران ، صنایع، مشاغل و ... به مروز زمان اضافه و آپدیت خواهد شد.در تلاش هستیم فرصت های شغلی شمالغرب را اعلام و بررسی کنیم. توضیحات اجمالی در آینده به تدریج اضافه و سایت آپدیت خواهد شد. جهت ارتباط با ما میتوانید از ایمیل ما و یا فرم ارتباط با ما در ارتباط باشید. از مواردی که به تدریج اضافه خواهد شد میتوان به استخدام های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل البته به تدریج و بررسی شرکت ها، مدیران ، صنایع، مشاغل و ... به مروز زمان اضافه و آپدیت خواهد شد.

خدمات ما

 • فرصت های شغلی

  فرصت های شغلی و استخدامی مربوط به شمالغرب اطلاع رسانی میشود
 • جستجو در رزومه ها

  به زودی کارفرمایان میتوانند از رزومه های ثبت شده در سایت دیدن و به راحتی با کارجوها در ارتباط باشند.
 • مشاهده شرکت ها

  اطلاع رسانی در مورد شرکت ها
 • تست 1

  تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست
 • تست 2

  تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست
 • تست 3

  تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست
 • +50

  آگهی ارسالی

 • +38

  تکمیل شده

 • +67

  شرکتها

 • +92

  کاربران