رسانه و تولید محتوا

موارد و فرصت های شغلی در حوزه رسانه و تولید محتوا از قبیل ساخت تیزر، فیلمبردار، عکاس، مدیریت شبکه ای اجتماعی، خبرنگاری و ….