کامپیوتر و فناوری اطلاعات

موارد و فرصت های شغلی در حوزه کامپیوتر و IT از قبیل برنامه نویسی در حوزه های مختلف، کارشناس شبکه، حوزه فنی سایت و شبکه های اجتماعی و ….